Brede School Academie

Voor Utrecht ontwikkelden medewerkers van Vinci de Brede School Academie. Met doelgroepkinderen worden spectaculaire resultaten geboekt bij begrijpend lezen. Dat bleef niet onopgemerkt. Staatssecretaris Dekker verbaasde zich over de bijzondere leersfeer op de BSA. En met hem vele anderen. Ook andere gemeenten starten nu BSA’s, bijvoorbeeld gemeente Zaanstad en Schiedam. Antwerpen twijfelt nog. Vinci niet. Wij zijn in voor een avontuur!

 

 

 

 

VINCI-zomerschool

Zomerscholen schieten als paddenstoelen uit de grond. Mooi. Of toch niet? Dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. De zomerschool als vrijetijdsbesteding? Niet voor Vinci! Wij grijpen de zomerschool aan als een broodnodige onderwijsactiviteit, die kan leiden tot verhoogde onderwijskansen van de deelnemers. Ga maar na: in de zomerperiode (6-8 weken) komen doelgroep leerlingen beduidend minder in aanraking met taal dan andere kinderen. Genomen over een hele schoolcarrière is dat 8 x 8 = 64 weken. Een zomerschool zou zich, dus, met name moet richten op taalstimulering tijdens de zomervakantie. En dat is wat de VINCI-zomerschool doet. Er wordt een doorgaande lijn zomerschool ontwikkeld, met programma’s voor de groepen 1 t/m 8. Allemaal gericht op taalstimulering. Voor groep 8 werd de module: POVO zomerschool bedacht, bedoeld om de overstap naar de brugklas te vergemakkelijken. Van belang: monitoring door Oberon laat mooie opbrengsten zien.

 

 

 

 

TOP VVE

Niemand twijfelt aan het belang van Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE). Het is volkomen terecht dat daar veel geld en middelen naar toe gaan. Opmerkelijk genoeg leidt dat maar in weinig gevallen tot zichtbare resultaten. Terwijl er heus – buitenlandse – voorbeelden zijn die aantonen dat VVE effect kan hebben. Dat wekte de belangstelling van VINCI. Samen met een aantal experts werd gewerkt aan een Nederlandse VVE voorziening met resultaat: TOP VVE. Gebaseerd op een aantal bouwstenen van de BSA en gefundeerd op wetenschappelijke inzichten. Inmiddels behaalden we mooie resultaten in Nijmegen en Dordrecht. Gemeenten: roept u maar!

 

 

 

Academische cultuur en motivatie

De gemiddelde Nederlandse scholier is moeilijk te motiveren, constateert de onderwijsinspectie (Trouw). Laat motivatie nu net een sleutelbegrip zijn in de Vinci kijk op toponderwijs. In samenwerking met onderwijsbureau Sardes werd het begrip: academische cultuur omschreven en toegepast. In het kort? Een cultuur gericht op leren. Trefwoorden: ambitie, nieuwsgierigheid, inspiratie, betrokkenheid. Het lukte ons de academische cultuur waar te maken met achterstandsleerlingen en hun docenten uit Overvecht. De UvA stelde een verrassend effect vast. De motivatie van BSA leerlingen was al groot maar steeg gedurende het schooljaar. Lees hier het UvA rapport. 

 

HOE? (Hogere Opbrengsten Educatieve ouderprogramma’s? (0-6 jaar))

Al ruim veertig jaar voeren we in Nederland ouderprogramma’s uit waarmee we het educatieve thuismilieu van doelgroepouders proberen te versterken. Binnen en buiten de wetenschap is grote overeenstemming over het feit dat dergelijke programma’s potentieel sterk kunnen bijdragen aan de onderwijskansen van kinderen. Helaas gaat het hierbij om een taaie opdracht: de opbrengsten van dergelijke programma’s vallen in het algemeen behoorlijk tegen (zie ook recent onderzoek naar VVE THUIS en de VoorleesExpress). De gewenste structurele gedragsverandering van laagopgeleide ouders – creëer een geletterde thuisomgeving – blijkt moeilijk te bereiken.

In samenwerking met de HU en de Universiteit Wageningen doet Vinci onderzoek naar gedragsbeïnvloeding van ouders. Onderzocht wordt of de gedragswetenschap een bijdrage kan leveren aan de effectiviteit van ouderprogramma’s. Doel: de ontwikkeling van ouderinterventies met resultaat. De oplegger en de bevindingennotitie vindt u onder de knoppen. 

 


Vooruitlopend op het traject met de HU en Wageningen Universiteit ontwikkelde Vinci met de VU de interventie Let’s nudge, die zich richt op ouders met kinderen in de VVE-leeftijd. Centraal staat het gebruik van zogenaamde digitale boeken. Duwtje.com dacht mee over toepasselijke ‘nudges’: kleine duwtjes in de richting van een gedragsverandering. 

Interesse? Wij ook. Maar niet zonder meer. We zijn in de eerste plaats onderwijsliefhebbers, gericht op samenwerking, vernieuwing en inspiratie. Met gelijkgestemden is het prettig werken. Dan kan er wat tot stand komen. Een nieuw concept, of de implementatie van een beproefde werkwijze. Maar altijd met de VINCI-energie: effectief en inspirerend.

ONDERWIJSCONCEPTEN