Skip to main content

Doel van NELI

NELI-bedenker Charles Hulme, hoogleraar in Oxford, zegt: ‘The whole approach of NELI is to get children speaking’. Het idee daarachter: je leert een taal door die te spreken. Tijdens de tutorsessies breiden de kinderen hun woordenschat uit en trainen ze hun luisterhouding. Maar dat is niet de essentie van het programma. De kern van NELI is het lastig vertaalbare ‘narrative’ (vertelling), waarbij het gaat om kleuters zoveel mogelijk aan het woord te laten. De rol van de tutor is om het kind daarbij te ondersteunen en het verhaal uit te breiden. Dat doet hij door dóór te vragen, te reageren op het kind en door ‘scaffolding’; begeleiding via korte tussenstappen. In de loop van de interventie herhaalt de tutor de activiteit, met de bedoeling het verhaal verder te verrijken en uit te breiden.

Gedurende 20 weken krijgt ieder kind dat aan het programma deelneemt krijgt drie groepssessies per week, in een kleine groep van drie tot zes kinderen. Die duren 30 minuten. Daarnaast volgt het kind twee individuele sessies per week (15 minuten).

Screeningssessies

  • De screeningssessies worden afgenomen in het begin, in het midden en aan het eind van de uitvoering van NELI. Ze zijn bedoeld om de vooruitgang van elk kind in kaart te brengen en leerdoelen te stellen voor de kinderen.

Groepssessies

  • De tutor volgt de handleiding, waarin stap voor stap staat beschreven hoe de groepssessie verloopt. Elke sessie bestaat uit een introductie waarbij kinderen deelnemen aan een luisteractiviteit, een herziening van de belangrijkste woordenschat uit eerdere sessies, een introductie van nieuwe woordenschat, een verhalende activiteit (‘narrative’) en een samenvatting van de sessie.
  • Voorbeeld groepssessie

Individuele sessies

  • De individuele sessies zijn een belangrijk moment om het geleerde in de groepssessies te consolideren en om te focussen op het ontwikkelen van vertelvaardigheden. Op die momenten werkt de tutor 1 op 1 met kinderen. Dat geeft de tutor de gelegenheid om de sessie helemaal aan te laten sluiten bij de behoefte van een kind.