Skip to main content

NELI onderzoeken

NELI-onderzoeken

  • Er is overtuigend bewijs dat NELI positieve impact heeft op de (taal)ontwikkeling van kleuters (randomised control trial uitgevoerd door the Education Endowment Foundation (EEF) in het schooljaar 2021-2022, onder 10.800 leerlingen van 350 Britse scholen).

Belangrijkste conclusies uit dit laatste onderzoek naar NELI:

  • Leerlingen die het NELI-programma volgden, boekten gemiddeld vier extra maanden vooruitgang in taalvaardigheid
  • Uit subgroepanalyse bleek dat leerlingen die in aanmerking kwamen voor gratis schoolmaaltijden die het NELI-programma ontvingen gemiddeld zeven maanden vooruitgang boekten in taalvaardigheid, vergeleken met dezelfde groep die niet het programma ontvingen
  • Uit verkennende analyses bleek dat het effect van het ontvangen van NELI groter was voor leerlingen van wie de tutoren meer NELI-groepssessies verzorgden vergeleken met leerlingen van wie de tutoren minder groepssessies verzorgden.

Er zijn eerder ook al meer onderzoeken naar NELI gedaan:

  • In een groot onderzoek in 2014 bleek uit een evaluatie naar NELI (link naar onderzoek), uitgevoerd door het Education Endowment Fund, dat NELI een positieve invloed had op de taalvaardigheden van kinderen. Leerkrachten meldden ook dat het programma een positieve invloed had op het zelfvertrouwen van kinderen.
  • In 2020 financierde EEF nog een nationale opschaling van NELI (zie hier) om te testen of deze resultaten ook konden worden gevonden wanneer het programma op een groot aantal scholen werd gegeven. Uit deze onafhankelijke evaluatie bleek dat:
  • Kinderen die het NELI-programma ontvingen, gemiddeld drie maanden extra vooruitgang in taalvaardigheid boekten, vergeleken met kinderen die geen NELI kregen.
  • Kinderen die het NELI-programma ontvingen, ook nog eens twee maanden extra vooruitgang bij het woordlezen en nog eens vijf maanden bij een door de leraar afgenomen taaltoets boekten.
  • Een addendum bij dit onderzoek, gepubliceerd in 2023, was gericht op het onderzoeken van de mate waarin de taalimpact aanhield en wat de impact van NELI was op het lezen. Twee jaar later bleek NELI een aanhoudend positief effect te hebben op degenen die het programma hadden gevolgd.
  • Verder onderzoek, gepubliceerd in 2022 in de Journal of School Psychology (zie hier),onderzocht de effecten van NELI op het gedrag van kinderen op school. Uit het onderzoek op 193 basisscholen bleek dat kinderen die NELI kregen significant grotere verbeteringen in gedragsaanpassing vertoonden dan de controlegroep.

Voor zover ons bekend maakt deze evaluatie het NELI-programma tot het best bewezen mondelinge taalprogramma dat beschikbaar is.