Skip to main content

Voorlezen als tandenpoetsen

Voor alle duidelijkheid. Wij houden erg van voorlezen. Het liefst uit klassieke, papieren prentenboeken. We gunnen iedereen dat plezier. Tegelijkertijd is er de vaststelling dat niet iedereen onze liefhebberij deelt. In gezinnen met een lage sociaal economische status wordt over het algemeen minder voorgelezen. Om verschillende redenen. Lage geletterdheid, onvoldoende beheersing van het Nederlands, of omdat ouders domweg wel wat anders aan hun hoofd hebben. En dat is jammer.

Voorlezen zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het verminderen van taalachterstanden van hun kinderen. Geen wonder dat veel ouderprogramma's lage SES ouders proberen te stimuleren hun kinderen te gaan voorlezen. Maar hoe hard die dat ook proberen - en dat doen ze al tientallen jaren - heel veel effect hebben ze niet. Blijkbaar gaat het om een complexe opdracht.

Met Pageturner proberen we die op een andere manier te benaderen. Ten eerste door ons af te vragen of we ouders niet overvragen met onze voorleesvraag. Ons voorzichtige antwoord daarop luidt: 'ja'. Het is nogal wat, om voor langere tijd, dagelijks te gaan voorlezen. Gelukkig is er een prachtig alternatief, dankzij de doorbraaktechnologie van digitale prentenboeken. Dat zijn geanimeerde, bestaande prentenboeken, die ouders met hun kind op bijvoorbeeld hun tablet kunnen bekijken. Veel vaardigheden vraagt dat niet, maar de effecten zijn groot en zelfs vergelijkbaar met die van papieren boeken.

Helaas is dat maar een deel van de oplossing. Als ouders toegang krijgen tot digitale boeken, is het niet vanzelfsprekend dat ze die ook intensief gaan gebruiken. En dus hebben we ons afgevraagd ‘hoe we ouders kunnen bewegen tot het gebruik van digitale boeken’. We zijn dat gaan beschouwen als een gedragsverandering. Zo kwamen we uit bij gedragsexperts. Afkomstig uit de wetenschap. Maar ook van bol.com en RTL. Zij werkten mee aan de ontwikkeling van ons programma.