Skip to main content

LanguageScreen

Snel. Betrouwbaar. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van LanguageScreen. Met dat instrument kan in heel korte tijd de taalontwikkeling van jonge kinderen worden vastgesteld. Dat gebeurt met een tablet, via een app. Binnen tien minuten kan een onderwijsassistent de LanguageScreen afnemen. De resultaten worden automatisch verwerkt in een rapportage. De tijdwinst die dat oplevert is groot. Scholen, onderzoekers en logopedisten worden ontlast. De betrouwbaarheid is hoog en geeft een reëel beeld van de taalontwikkeling van kinderen. Ontwikkeld in Oxford, Vinci werkt aan een Nederlandstalige versie van LanguageScreen. Die is nu nog niet beschikbaar.


Betekenis voor het Nederlandse onderwijs

We hebben Nederlandse wetenschappers en praktijkexperts de vraag voorgelegd welke betekenis de Nederlandse versie van LanguageScreen kan hebben voor Nederland. Die is groot, vinden zij:

-ten opzichte van de huidige instrumenten in Nederland is LanguageScreen sneller en efficiënter en heeft als voordeel dat die kan worden afgenomen door onderwijsassistenten. LanguageScreen is bovendien beduidend betrouwbaarder dan de momenteel door (voor)scholen gebruikte observatiesystemen.


Onderwijs, Logopedie,  onderzoek en beleid profiteren

LanguageScreen kan worden ingezet op vier terreinen:

  1. Op (voor)scholen, om betrouwbaar, snel en gemakkelijk de taalontwikkeling in beeld te krijgen. Bijvoorbeeld in de voorschoolse en vroegschoolse sector kunnen SES-achterstanden daarmee veel makkelijker en beter in beeld gebracht. En daarmee ook opbrengsten van VVE en van aanvullende interventies.
  2. Door logopedisten, die het instrument kunnen inzetten bij de screening van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en daarmee eerder kunnen signaleren, en behandelen. De verwachting is dat daarmee het aantal ‘gemiste’ diagnoses aanzienlijk kan worden teruggebracht
  3. Onderzoek naar de taalontwikkeling van jonge kinderen. Een extra instrument voor onderzoekers met grote meerwaarde ten aanzien van momenteel gehanteerde instrumenten.
  4. Beleid. Uitkomst voor beleidsmakers die nu hun beslissingen moeten baseren op minder betrouwbare (en vaak te optimistische) gegevens.

Het instrument

LanguageScreen is opgebouwd uit vier subtests:

  1. expressive vocabulary
  2. listening comprehension
  3. receptive vocabulary en
  4. sentence repetition

Die worden afgenomen binnen 10 minuten, door een testleider (dat kan een onderwijsassistent zijn). Die hoeft geen handmatige administratie bij te houden. De app laat direct de testresultaten zien, en verwerkt die in een gedetailleerde rapportage (AVG proof). Oxford rapporteert dat kinderen plezier beleven aan de afname. De kosten per school zijn ongeveer 300 euro per jaar.


Research & Evidence

LanguageScreen is gebruikt in een effectstudie van het NELI programma op 193 scholen, waarbij 6000 leerlingen werden getoetst. In deze studie bleek LanguageScreen een effectief instrument om leerlingen met taalproblemen te identificeren en om hun taalvorderingen te volgens tijdens het programma. De betrouwbaarheid is vergelijkbaar met die van bestaande toetsinstrumenten.


Het plan

In samenwerking met de Universiteit Oxford werkt Vinci aan een Nederlandstalig prototype van LanguageScreen (reeds gestart).

In het vervolg van het project willen we de psychometrische kenmerken in beeld brengen en een normeringsonderzoek uitvoeren. De bedoeling is het brede gebruik op de drie bovengenoemde terreinen te bevorderen.


Benieuwd?

Benieuwd naar LanguageScreen? Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op!