VINCI

Top VVE (1 minuut)

Vinci ontwikkelt en implementeert effectieve OAB-voorzieningen en -aanpakken. We beginnen vanuit de beoogde opbrengst. We werken op basis van wetenschap-pelijke kennis, en werken samen met experts uit wetenschap, beleid en praktijk. De opbrengsten van veel Vinci trajecten zijn vaak buitengewoon. Voor minder doen we het niet.

Veel goede ideeën komen voort uit een emotie. Die van ons? Verwondering. Over het potentieel van achterstandsleerlingen dat onvoldoende tot bloei komt. Over het moeizame imago dat kleeft aan veel onderwijs achterstanden beleid.

Met ons idee voor de Brede School Academie brachten we al onze opvattingen over goed onderwijs in de praktijk. Het gekantelde imago. De inzet op mogelijkheden. De hoge verwachtingen. De spannende inhoud. Energie.

ACTUEEL

Nieuwe blog van Leonardo (14-10-2020)

Wedden dat...

* 30 september 2020 *

Webinar resultaatafspraken VVE die werken 

(i.s.m. Oberon en Universiteit Utrecht)

Klik hier voor meer informatie over de webinar en de wijze van aanmelden.

Kennisnotitie 'Compenseren voor corona': 

In opdracht van OCW schreef Vinci een kennisnotitie over corona en OAB. Een pleidooi voor een kennisonderbouwde benadering.

Schermafbeelding%25202020-07-08%2520om%2

Over de Brede School Academie: 

'Betere kansen voor leerlingen met een taalachterstand' (Broekhof & Catney in Basisschool Management, 2020):

Schermafbeelding 2020-06-29 om 15.37.49.
ONDERWIJSCONCEPTEN
CONTACT

Walter de Wit

walter@vinci-toponderwijs.nl

Tel: 06-11003760

© Vinci Toponderwijs

1/3