Skip to main content

Pageturner

Voorlezen draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen. Als je dat tenminste regelmatig doet. Maar: voor veel lager opgeleide ouders is voorlezen bepaald geen gewoonte. Hoe kun je een gewoonte vormen? Die vraag legden we voor aan gedragswetenschappers. Het resultaat: Pageturner, een effectief ouderprogramma dat stuurt op gewoontevorming bij ouder en kind. Pageturner heeft maar één doel: ouders en hun kinderen lezen dagelijks digitale prentenboeken.


De bijdrage van de gedragswetenschap

In de opzet van de voorleestrainingen zijn inzichten vanuit de gedragswetenschap gebruikt. Menselijk gedrag is niet altijd ‘rationeel’, de meeste van onze beslissingen maken we op de automatische piloot in plaats van de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Daarom maakt de gedragswetenschap kleine aanpassingen in de omgeving, die ons sturen richting het gewenste gedrag. 

Het eerste punt is misschien een open deur: het gewenste gedrag moet makkelijk zijn. Mensen hebben maar een beperkte voorraad aandacht te besteden op een dag. Daarom hebben we geprobeerd de trainingen en het programma zo makkelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het volgende boekje automatisch te starten wanneer een boekje uit is. 

tandenborstel platIn plaats van ouders te vertellen hoe vaak ze moeten lezen, laten we hen zelf doelen stellen. Ook vragen we van de ouders om te formuleren waar en wanneer ze precies gaan lezen, bijvoorbeeld “Aan de keukentafel na het eten, terwijl een ouder de afwas doet.”, dit heet een implementatie-intentie. Onderzoek wijst uit dat het formuleren van doelen op deze manier vaker leidt tot het gewenste gedrag. 

Deze doelen spreken de ouders naar elkaar uit, hierdoor creëren we commitment. Bovendien zorgt de deelname aan een training met andere ouders voor een sociale norm. Als andere ouders in de groep gemotiveerd aan de slag gaan, fungeert dat als een voorbeeld.

We herinneren ouders aan hun doelen door wekelijks een sms te sturen. In deze sms’jes kan persoonlijke feedback gegeven worden over het leesgedrag. In de berichten moedigen we ouders aan om het goede gedrag voort te zetten.

Als laatste krijgen ouders van ons een leuke kinder-koptelefoon cadeau. Hiermee creëren we een gevoel van reciprociteit. Dit effect wordt vaker gebruikt in de praktijk, bijvoorbeeld door restaurants wanneer ze een pepermuntje aanbieden op het moment dat de fooi bepaald moet worden, en is over het algemeen zeer effectief. We hopen dat ouders mede door dit presentje de training helemaal afmaken.

Hoe werkt Pageturner

Pageturner kan worden uitgevoerd op voor- en vroegscholen. Het programma bestaat uit zes korte bijeenkomsten, waaraan 8 tot 10 gemotiveerde ouders kunnen deelnemen. Zij krijgen toegang tot de app van de belangrijkste aanbieder van digitale prentenboeken, www.bereslim.nl. De interventie duurt dertien weken. In die periode draait het om gewoontevorming van de deelnemers. Digitaal voorlezen moet een vast ritueel worden.Om hen daarbij te ondersteunen wordt een aantal wetenschappelijke gedragsprincipes ingezet. Een daarvan is het stellen van doelen.


Pageturner-online

Met adviezen van onder andere de Vrije Universiteit maakten we een hybride versie van Pageturner. In deze variant volgen ouders de online bijeenkomsten voor een groot deel online. Dat is handig in situaties waarbij ouders op afstand wonen, of als deelnemers afkomstig zijn van verschillende locaties.

Klik HIER voor de concrete uitwerking van Pageturner Online.


Opbrengsten

Tablet ouders

 


Aanschaffen

Schaf eenmalig het introductiepakket aan. U ontvangt alle benodigde materialen, toegang tot de online Pageturner-omgeving en een jaarlicentie voor onbeperkt gebruik van de digitale prentenboeken van Bereslim. Uw interne oudertrainers volgen een online-training, die wordt afgesloten met een certificaat. De oudertrainers kunnen dan zelfstandig de oudergroepen begeleiden. Zij kunnen tijdens de uitvoering een beroep doen op de helpdesk voor ondersteuning en begeleiding. Aanvullend op het introductie-pakket kunnen onbeperkt nieuwe oudergroepen worden opgestart, voor een vaste prijs per groep. De licentie voor de digitale boeken van Bereslim kan jaarlijks worden verlengd. Interesse?


Benieuwd?

Benieuwd naar Pageturner? Neem contact met ons op!