Skip to main content

TOP VVE

Niemand twijfelt aan het belang van Vroeg- en Voorschoolse Educatie. VVE kan in belangrijke mate bijdrage aan de gelijke kansen van kinderen van lager opgeleide ouders. Voorwaarde is dat de kwaliteit van uitvoering hoog is. In de meeste gevallen is de pedagogische en organisatorische kwaliteit van VVE in orde. De educatieve kwaliteit blijft daarbij achter. Dat is waar het om draait op TOP VVE-locaties. Met een intensief professionaliseringsprogramma wordt geprobeerd de educatieve kwaliteit te versterken. En dat lukt.


Wat is TOP VVE?

Met een grote groep wetenschappers, onderzoekers en praktijkexperts ontwikkelde Vinci  TOP VVE. Daarmee richt Vinci zich in de eerste plaats op de versterking van de educatieve kwaliteit van kinderopvang en onderwijs.

Een belangrijke aanleiding daarvoor zijn de uitkomsten van het landelijk onderzoek Pre-Cool naar de effecten van VVE. Dat liet zien dat de educatieve kwaliteit op veel VVE-groepen relatief laag is. Met  Top VVE wordt daarom ingezet op een sterke verbetering van de educatieve kwaliteit – om daadwerkelijk achterstanden te bestrijden moet die van het allerhoogste niveau zijn.

 


Werken op een TOP VVE locatie

Mulder en Meijen (2013) benadrukken in hun reviewstudie Onderwijsachterstanden in de BOPO-periode 2009-2012, dat ‘vaardigheden van leerkrachten en leidsters veel belangrijker zijn dan het programma dat wordt gebruikt. De opbrengst van welk programma dan ook, staat of valt met de kwaliteit van degenen die het uitvoeren’.

PM’ers en leerkrachten die educatief werk uitvoeren met jonge kinderen hebben een complexe opdracht. Leseman en Slot (2013) wijzen in dat verband op het belang van investeren in de ontwikkeling van medewerkers via continue professionalisering  Met TOP VVE willen we recht doen aan de uitvoerders en de complexiteit van hun beroep.TOP VVE trajecten

Een goed concept is één. Maar dan is er ook nog de uitvoering. Ook daarmee bemoeien we ons intensief. Vinci verbindt zich voor langere tijd aan lokale voor- en vroegscholen. Dat kan een volledig nieuwe voorziening zijn, vanaf de start opgebouwd, of de versterking van een bestaande locatie. Vinci is, samen met de opdrachtgever, verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

​Het liefst werken we op kleine schaal, bijvoorbeeld met twee koppels van voor- en vroegscholen in een gemeente. Samen vormen die het lokale VVE innovatiecentrum. Daar wordt de Top VVE aanpak in zijn geheel uitgevoerd en onderzocht. Hier vinden de trainingen en bijeenkomsten van de kennisgemeenschap plaats. De rest van het VVE-veld deelt in de ervaringen die worden opgedaan in het innovatiecentrum. Zij hebben de gelegenheid onderdelen van het concept over te nemen bij hun eigen organisaties.


Wetenschap als toets en basis: de opbrengsten van TOP VVE

TOP VVE is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. We doen alleen dingen, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze resultaat opleveren.

Het belangrijkste doel is het verhogen van de educatieve kwaliteit op voor- en vroegscholen. Gemiddeld genomen, blijft die in Nederland achter. Dat kan wordt vastgesteld met het ook in Pre-COOL gebruikte CLASS-instrument.* CLASS maakt het mogelijk om de onderwijskwaliteit  te vergelijken met (inter-) nationale gemiddelden. De CLASS score voor educatieve kwaliteit is de belangrijkste maat voor het succes van Top VVE. Als die hoog is - we streven naar een 5+ score op een schaal die loopt van 0 tot 7 –, heeft dat een positief effect op de ontwikkeling van deelnemende kinderen. Dat is een hoge ambitie, maar voor minder doen we het niet. Op (voor) scholen met de grootste achterstanden, moet de educatieve kwaliteit het hoogst zijn.Lokaal TOP VVE-beleid

Onderwijsachterstanden in Nederland zijn fors en hardnekkig. Al op jonge leeftijd ontstaat een educatieve kloof. Investering in de voor- en vroegschoolse periode loont: de achterstanden kunnen fors afnemen als kinderen deelnemen aan educatief sterke voorzieningen. Er is nog volop verbetering mogelijk in die educatieve kwaliteit, zowel voor de peuter-, als kleuterperiode. Dit is het doel van Top VVE.

De OAB-budgetten van gemeenten en scholen zijn relatief sober, afgezet tegen de landelijke doelstellingen. Daadwerkelijk hoog-effectieve voorzieningen daarmee realiseren is niet eenvoudig.


Aanbod: starten met TOP VVE

Achtergrond

Het professionaliseringsprogramma TOP VVE heeft een ambitieus doel –  de (aanzienlijke) versterking van de educatieve kwaliteit van VVE. De toets is het internationaal genormeerde CLASS observatie instrument, waarmee de proceskwaliteit in een VVE groep kan worden vastgesteld. Gestreefd wordt naar een 5+ score op het domein educatieve kwaliteit.

  • Permanente educatie
  • Gezamenlijkheid
  • Reflectie
  • Intensiteit


Benieuwd?

Benieuwd naar TOP VVE? Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op!