Met ons idee voor de Brede School Academie brachten we al onze opvattingen over goed onderwijs in de praktijk. Het gekantelde imago. De inzet op mogelijkheden. De hoge verwachtingen. De spannende inhoud. Energie. Niet sleuren, maar swingen! Met succes. Doelgroepleerlingen die BSA-onderwijs volgden, verbeterden hun vaardigheden bij begrijpend lezen aanzienlijk. Na drie jaar behoorden ze tot de 25% hoogst scorende leerlingen van Nederland. Maar niet alleen dat. Ze ervoeren dat leren leuk is. Dat inzet beloond wordt. En we boorden hun trots aan. En die van hun ouders.

 

De afgelopen jaren ontwikkelden we vergelijkbare onderwijsconcepten. We dachten na over de effectiviteit van ouder-kindprogramma‘s (Pageturner), tutoring voor jonge kinderen (Sjakie!/NELI) en de versterking van de educatieve kwaliteit van VVE (TOP VVE). We probeerden die ook uit en lieten de effecten onderzoeken. Vaak waren die opmerkelijk.

 

Vinci is een netwerk van experts met dezelfde hoge ambities.

 

Het kernteam bestaat uit:

 

·    Arjen Scholten, initiatiefnemer en projectleider van o.a. de Brede School Academie (BSA)

·    Kees Broekhof, taalexpert, trainer en curriculumontwikkelaar van Sardes

·    Walter de Wit, onderwijsonderzoeker en –adviseur van Oberon

 

Het kernteam werkt samen met een kring van specialisten op het gebied van onderwijsachterstanden en gelijke kansen. Deze kring van wetenschappers en praktijkdeskundigen streeft net als het kernteam naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs, met bijzondere aandacht voor achterstandsleerlingen.

 

We werkten de afgelopen jaren samen met onder andere de Universiteit Utrecht, VU,

Hoge School Utrecht en recent Oxford University. We voeren projecten uit op allerlei plekken met onderwijsachterstanden. Vaak in de G4, of in Dordrecht, Nijmegen of Almere. Maar net zo lief in Westerwolde in de provincie Groningen.

 

Altijd volgens hetzelfde idee: we willen bouwen aan onderwijs van hoge kwaliteit. Dat betekent: effectief en inspirerend onderwijs, met leerkrachten die excelleren in hun vak, die van elkaar willen leren en die hoge verwachtingen hebben van hun leerlingen. Dit onderwijs bouwt op inzichten uit onderzoek, die worden gebruikt om de praktijk steeds weer een stap verder te brengen.

VINCI Toponderwijs: effectief en inspirerend

Veel goede ideeën komen voort uit een emotie. Die van ons? Verwondering. Over het potentieel van achterstandsleerlingen dat onvoldoende tot bloei komt. Over het moeizame imago dat kleeft aan veel onderwijs achterstanden beleid. We ontwikkelen goed kennisonderbouwde onderwijsaanpakken en voeren die uit. 

OVER VINCI

Hier gebeurt iets bijzonders - tien uitgangspunten van VINCI toponderwijs

“Hier gebeurt iets bijzonders” - profiel van de Brede School Academie

Iedereen die een BSA-les bijwoont merkt het: hier gebeurt iets bijzonders. Hier is een groep leerlingen, samen met hun docent, bezig hun ambities te verwezenlijken. De kracht van motivatie, trots, nieuwsgierigheid, de wil om te leren en hoge verwachtingen is bijna voelbaar. Hier gaat het leren ‘als vanzelf’. Niet omdat het moet, maar omdat ieder kind dat zelf wil.De BSA behaalt spectaculaire resultaten met haar leerlingen. Na drie jaar BSA behoren de leerlingen tot de 25% beste lezers van Nederland. Met andere woorden: van leerlingen die aanvankelijk onder of net op het gemiddelde scoren op toetsen voor begrijpend lezen ontwikkelen deze leerlingen zich tot excellente lezers. Wat is het geheim achter deze mooie opbrengsten? Die vraag laat zich niet eenduidig beantwoorden. Het BSA-concept is een zorgvuldig samengestelde combinatie van factoren die elkaar onderling versterken. Het is juist die combinatie – de integrale benadering – die de werkwijze typeert en effectief maakt.